Mensgerichte Organisatie: de kracht van compassie

Wat krijg ik ervoor?
De HBO opleiding, Mensgerichte Organisaties, geeft je het gereedschap en de persoonlijke (groei)ervaringen om vanuit je eigen innerlijke beleving in jouw organisatie (structureel) vorm te geven aan verbinding en empathie. Er wordt specifiek gekeken naar hoe volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je denkt, doet en zegt. Dit wordt gedaan door de beweging aan te reiken van IK….. omdat Jij… naar IK….omdat IK……..
En vandaar naar de IK, JIJ en de WIJ (organisatie).

Door de opzet van de opleiding wordt de verbinding tussen persoonlijke inzichten en groei door- vertaald naar je relaties met directe collega’s en met het team waarin je werkt. Er wordt ook geëxperimenteerd met hoe op systemisch niveau empathie en verbinding structureel binnen je organisatie te borgen.  Het resultaat zal zijn dat je actief bijdraagt aan een vergroting van het werkplezier, effectiviteit, duurzaamheid en gezondheid. En mede daardoor aan optimale resultaten. Afhankelijk van de organisatie vertaalt zich dat in tijdwinst en/ of vergroting van het netto rendement.

Hoe zien de modules er uit?

Modules 1-5: Leren en toepassen van vaardigheden    

Module 1:   WAT DRIJFT DE MENS IN DE MGO?
Module 2:   DE MENS IN ‘HAAR’ MENSELIJKHEID IN DE MGO
Module 3:   DOELEN FORMULEREN EN BEREIKEN IN DE MGO
Module 4:   ZICHTBAAR-HEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VERBINDING IN DE MGO
Module 5:   DE KUNST VAN HET SPREKEN EN DE KUNST VAN HET LUISTEREN IN DE MGO

Modules 6-8: Systemische applicaties

Module 6:   LEREN EN GROEIEN IN DE MGO
Module 7:   OMGAAN MET (CULTUUR)VESCHILLEN IN DE MGO
Module 8:   DE UNIVERSELE BASIS VAN MGO’S

Kan ik deelname per module kiezen?
De eerste vijf modules zijn een voorwaarde om modules 6,7 en 8 mee te kunnen doen.
De tijd die je neemt om module 1 tot 5 te volgen kan je over twee jaar uitsmeren. Module 6 , 7 en 8 kan je per module kiezen, zij het wel in die volgorde.
Hoe lang kan ik er uiteindelijk over doen?
Met verwijzing naar het voorgaande bestaat de theoretische mogelijkheid om er 5 jaar over te doen.

Studiebelasting
De studiebelasting voor het gehele traject bedraagt +/- 275 uren, verdeeld over minimaal 1,5 jaar.
Dit aantal is opgebouwd uit:
8 modules van ieder 19 contacturen = 152
Na iedere module , behalve de laatste, individuele coaching van 1,5 uur = 10,5
Empathie buddy werk per week 2 uur per module
Intervisie na iedere module behalve de laatste: 21 uur
Dummy company werk/dagboek bijhouden: +/- 14 uur
Leeswerk: +/- 60 uur

 

Wat levert het mijn bedrijf op?

 • Een basis creëren voor verbinding en empathie in de organisatie.
 • Gereedschap om individuele medewerkers volledige verantwoordelijkheid te kunnen laten dragen voor zichzelf door middel van inzicht in IK, JIJ en WIJ(organisatie).
 • Vertaling van persoonlijk inzicht en groei naar de relaties met collegae en team.
 • Op systemisch niveau empathie en verbinding borgen.
 • Actieve bijdragen aan een vergroting van het werkplezier, effectiviteit, duurzaamheid en gezondheid.
 • Vaardigheden waardoor de individuele medewerker effectiever voor haar/zichzelf kan zorgen binnen de context van de organisatie.
 • Vaardigheden om de wens naar zelfsturing/zelfsturende teams werkelijk vorm te geven.
 • Het creëren van mentale mobiliteit en een proactieve houding naar eigen loopbaan.
 • Tijdwinst en/of vergroting van het netto rendement
 • Ambassadeurs maken die in staat zijn om het geleerde over te dragen aan anderen binnen de organisatie indien dit gewenst is.
 • Nieuwe methodieken die bijdragen aan gedragen en duurzame besluiten.
 • Mensen met vaardigheden om contact te maken met klanten(in of extern) waar het contact moeilijker of ingewikkelder loopt dan gewenst.
 • Een nieuwe kijk op feedback en het verschil tussen feedback en zelfexpressie.
 • Conflictoplossingsvaardigheden die direct toepasbaar zijn
 • Door het werken met een dummy-company gedurende de opleiding krijgen de deelnemers inzicht in klassieke hiërarchische structuren, vergroten hun begrip ervan en leren, indien gewenst, deze structuren om te vormen.

Hoe verhoudt deze opleiding zich ten opzichte van andere?
In zekere zin is deze opleiding uniek te noemen. De inhoud is primair gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg (Nonviolent Communication). In het verlengde daarvan komen er principes langs vanuit, onder andere, NLP (Neuro Linguistic Programming), Advaita Vedanta (non-dualistic), Human Dynamics en Een Cursus in Wonderen.

Waar vind ik meer info?
www.cnvc.org
www.vinecoaching.nl
www.advaita.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurolinguïstisch programmeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Een_Cursus_in_Wonderen
www.humandynamics.com

Hoe ziet een dag eruit?
Dag 1.

Aanvang ochtendprogramma: 10.00 uur
Lunch: 13.00 uur
Aanvang middagprogramma: 14.30 uur
Einde middagprogramma: 17.30 uur
Diner: 18.00 uur
Aanvang avondprogramma: 19.30 uur
Einde programma: 21.30 uur

Dag 2.

Aanvang ochtendprogramma: 09.00 uur
Lunch: 12.30 uur
Aanvang middagprogramma: 14.30 uur
Einde middagprogramma: 17.30 uur
Diner: 18.00 uur
Aanvang avondprogramma: 19.30 uur
Einde programma: 21.30 uur

Dag 3.

Aanvang ochtendprogramma: 09.00 uur
Lunch: 12.30 uur
Aanvang middagprogramma: 14.30 uur
Einde middagprogramma: 16.00 uur
Wij zorgen ervoor dat iedere dag weer alle leerstijlen aan bod komen. Er wordt gewerkt op cognitief en toepassing /ervaringsniveau. Individueel, in kleine groepjes, plenair en vooral met plezier . Spelen is immers leren? Borging wordt zeker gesteld.

Investering:
Deze opleiding bestaat uit 8 modules van 3 dagen.
Opleiding totaal: € 11.000,-
of per module (3-daags): € 1.445,-

Trainers
De training wordt gegeven door Elkie Deadman en Jan van Koert. Beiden ervaren en gecertificeerde trainers in Verbindende Communicatie.

Vraag hier onze uitgebreide informatie op.

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

Nader af te stemmen.