Intervisie

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij mensen uit hetzelfde vakgebied of in dezelfde functie van elkaar willen leren. Intervisie kan ook een methode zijn om problemen te verhelderen.

Volgens Jan van Koert kan deskundigheidsbevordering alleen plaatsvinden als de deelnemers zich bewust zijn van hun eigen manier van denken en handelen. Met dit inzicht wordt het mogelijk om anders naar situaties te kijken en erop te reageren. Juist hierom heeft de leer van Verbindende Communicatie z’n grote toegevoegde waarde bij intervisie. Verbindend communiceren is een manier van communiceren waarbij u op basis van gelijkwaardigheid en vanuit empathie voor uzelf en de ander contact maakt en houdt.

Begeleide intervisie op basis van Verbindende Communicatie

Begeleide intervisie met Jan van Koert is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode voor mensen in vergelijkbare situaties binnen de zorg en de overheid. Begeleide Intervisie is op basis van gelijkwaardigheid. Er bestaat geen hiërarchie. In de begeleide intervisie met Jan van Koert wordt de functie van intervisie verweven met het gedachtegoed van Verbindende Communicatie.

U leert van en met elkaar vanuit vergelijkbare werksituaties zoals een veranderingsproces, een belemmering, een werkprobleem of bijvoorbeeld moeizame cliëntrelaties. De intervisie, en daarmee uw kijk op de werksituaties, komt echter stevig in een ander daglicht te staan vanuit het oogpunt van Verbindende Communicatie. Als de deelnemers aan en tijdens de intervisie inzicht krijgen in zichzelf en in de ander neemt de diepgang en daarmee het effect van intervisie zienderogen toe. Wat levert ‘alleen’ intervisie op als u niet of onvoldoende ‘in verbinding’ bent met uzelf en met de ander? De sleutel tot succesvolle intervisie is gelegen in de waarde van hoogwaardige intermenselijke verbindingen. Verbindingen die de bouwstenen zijn die leiden tot meer efficiëntie en motivatie. Begeleide intervisie door Jan van Koert zorgt voor een unieke leeromgeving met grote impact op de kwaliteit van werk en leven.

Jan van Koert nodigt u en uw collega’s van harte uit. Wees welkom in uw eigen intervisie waar diepgang, sfeer, niveau en authenticiteit samensmelten.

Contact

Bent u benieuwd wat Jan van Koert voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met Vine training en coaching: 030 2155060 of  jan@vinecoaching.nl.

Achtergrond Jan van Koert
Na een 30-jarige management carrière heeft Jan van Koert de opleidingen en studies Neuro Emotionele Integratie en Mastercoach, Natuurgeneeskunde, NLP en Geweldloze Communicatie gevolgd. Sinds 1998 richt hij zich volledig op Geweldloze Communicatie. Hij bestudeerde het psychologische model van Geweldloos Communiceren bij Marshall Rosenberg zelf en bij pedagogen en psychologen in binnen- en buitenland. Jan van Koert heeft meer dan 7000 mensen, coaches en organisaties opgeleid, ook buiten Nederland. Zijn ervaring, kennis en vaardigheden staan borg voor een hoog rendement en werkend resultaat.