Training en coaching voor zorg en overheid

Geweldloze Communicatie binnen Overheid en Zorg

Verbindende communicatie voor teams en organisatie
De sleutel tot succes van goed presterende teams en organisaties is gelegen in hoogwaardige intermenselijke verbindingen. Verbindingen die de bouwstenen zijn die leiden tot meer efficiëntie en motivatie en daarmee tot een veel hoger productie- of outputniveau. Verbindende Communicatie invoeren is dus een strategische keuze.

Het succes van organisaties is niet een gevolg van wat ze doen. Het wordt gerealiseerd doordat individuen en teams van moment tot moment bewuste keuzes maken en kiezen wie ze willen zijn. En door empathische verbindingen die worden gecreëerd. Werken en leven vanuit dit inzicht levert aantoonbaar betere relaties op met collega’s en klanten. Zij zullen het verbindend gedrag als inspirerend ervaren en het als voorbeeld zien.

Jan van Koert heeft het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie herleidt naar processen van Verbindende Communicatie voor Overheid en Zorg. Hij traint en coacht mensen en (zelfsturende) teams bij gemeenten, onderwijsinstellingen, ministeries, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en welzijn instellingen. De hulpvraag die daarbij wordt gesteld is divers. Eenmaal in contact en in gesprek blijkt dat de behoefte dikwijls ligt bij: teamefficiëntie, sfeer, motivatie of organisatieverandering.

Jan van Koert is nestor in Verbindende Communicatie in het Nederlands taalgebied. Zijn 30 jaar management- en directie ervaring in combinatie met de kennis van empathische communicatie maakt hem bijzonder. Als geen ander doorgrond hij wat mensen drijft en hoe teams werken en kunnen groeien. Hij spreekt de taal en heeft de senioriteit om beweging te genereren waar dat nodig is.
Teams bij Overheid en Zorg kunnen meer floreren als inlevingsvermogen meer ruimte krijgt.
Vine training en coaching maakt juist dát begrip leerbaar.