Verbindend communiceren wereldwijd

Wereldwijd zijn er enige honderden gecertificeerde trainers actief. Ieder in zijn of haar eigen woon- en leefomgeving. Sommigen reizen en brengen Verbindend Communiceren naar gebieden waar (nog) geen trainers zijn. Zo gaf Jan van Koert tot nu toe op eigen kosten 11 keer trainingen in Kenia( vanaf 2007) om het geweld naar vrouwen en kinderen te helpen verminderen, 3 maal in Sierra Leone en twee maal in Zuid-Afrika. Elders op de website tref je verhalen/blogs daarover aan.

Project Kenia Meerdere projecten liggen in Kenia en wel in het Suba district, gelegen in het westen en grenzend aan het Victoriameer.

In dit district leven 200.000 mensen waarvan 50.000 wezen en getraumatiseerde, kwetsbare, kinderen. Een uitspraak van de Suba District Childrens Officer, een overheidsfunctionaris: ”We kunnen met de nodige inspanning deze kinderen wel voeden en daarbij blijven het kansarme kinderen die veel geweld ervaren, zelfs van  de overheidsfunctionarissen die hen begeleiden. De begeleiders hebben ook niet anders geleerd. Wat we nu nodig hebben om van deze groep kinderen in balans zijnde volwassenen te maken is Verbindende Communicatie”.(VC)

De feiten Rusinga Island kent een geregistreerd aidspercentage van bijna 30% en ongeregistreerd dus nog wat meer. De bevolking van Rusinga Island omvat ongeveer 26.000 zielen. 70% van de gezinnen is een nul-of één-ouder gezin en 40% procent van alle kinderen is wees. De gemiddelde levensverwachting ligt tussen 26 en 36 jaar vanwege de HIV/AIDS problematiek. Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt onder de $ 1,00 per dag.
De druk die de wezen leggen op de bestaande gezinnen is dermate groot dat het geweld de pan uitrijst. Lees: slaag, aanranding en verkrachting.

Resultaat Niet een jaar doch 7 jaar ging Jan naar Kenya en in 2013 was hij een van de vier trainers in de eerste Afrikaanse Internationale Intensive Training. 9 dagen intensief met elkaar werken in de buurt van Nairobi. Van 09.00 tot 21.00 uur iedere dag. Hier werden tevens de laatste voorbereidingsstappen genomen voor het aanstellen van Keniaanse gecertificeerde trainers.

Project in Sierra Leone Jan van Koert ging er in Juli 2009 voor het eerst heen om een eerste 10 daagse training te leiden. Een tweede en derde volgenden resp. in 2010 en 2011.

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

13 januari 2015
14 mei 2015
26 september 2015