Alle trainers zijn internationaal gecertificeerd door CNVC

Anja Nekeman

Ik daag mensen uit om hun denkbeelden te verruimen door met andere oren te leren luisteren, met andere woorden te leren spreken en om werkelijk verbinding te maken met zichzelf en anderen.

Mijn loopbaan is 30 jaar geleden gestart bij de KLM, naast mijn werk als stewardess heb ik samen met mijn, inmiddels overleden man, een succesvol bedrijf opgebouwd. De rode draad in mijn werkleven is het ontwikkelen van mensen in de breedste zin van het woord vanuit deze interesse en passie ben ik in aanraking gekomen met verschillende facetten van mens-zijn. In 2001 ben ik me verder gaan ontwikkelen en heb gekozen voor een 4-jarige HBO opleiding in Natuurgeneeskunde vanuit deze kennis raakte ik geïnspireerd om wegen te zoeken die een brug kunnen vormen naar het bedrijfsleven door het volgen van professionele coachopleidingen, bijscholingen op het snijvlak psychologie en stress management (o.a. Heartmath) en als studiebegeleider en trainer betrokken te zijn bij een post HBO coachopleiding. In 2005 werd ik diep geraakt door een training die ik bijwoonde van Geweldloze Communicatie ook wel Verbindende Communicatie genoemd.

Voor mij begon een ontdekkingsreis naar binnen, naar diepgaande behoeften van mezelf om te ontdekken wat een levensverrijking dit voor me is om hier mee verbonden te zijn en vanuit deze behoeften mijn leven vorm en inhoud te geven. Vanuit hier ontstond het verlangen om door middel van training en coaching mensen hiermee in aanraking te brengen en te laten ervaren hoe anders het kan zijn als we anders met onszelf en met anderen leren communiceren.

Verbindende Communicatie is ontwapenend en doeltreffend het creëert helderheid en ondersteunt bewust afstemmen op jezelf en de ander. In de meest uitdagende situaties draagt het bij aan vreedzame oplossingen en kan het escalatie van conflicten voorkomen. VC. vraagt een andere manier van denken en een andere manier van taalgebruik. Sinds 2012 ben ik internationaal gecertificeerd trainer en geef ik aan diverse doelgroepen training in Verbindend Communiceren, teamcoaching, individuele coaching en ben verbonden met de Kring voor gecertificeerde trainers in Nederland.

Jan van Koert

Nestor onder de Nederlandstalige gecertificeerde trainers in Geweldloze of Verbindende Communicatie. Na ruim 30 jaar op management niveau actief te zijn geweest ging ik opnieuw naar school. Mijn studie in Neuro Emotionele Integratie, Natuurgeneeskunde en Masterpractitioner NLP brachten de titel “Vitaliteitscoach”.

Op 1 januari 1998 begon ik met Vine training en coaching en in augustus van dat jaar kwam ik voor het eerst in aanraking met het gedachtegoed Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. In 1999 werd ik door Marshall Rosenberg als trainer geweldloze communicatie gecertificeerd. Aansluitend daaraan heb ik nog ruim 500 trainingsuren besteed aan het eigen maken van dit materiaal. Sinds 1998 heb ik duizenden uren aan training en begeleidingservaring opgebouwd waar velen dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Op You-tube zijn een dertiental interview gesprekken gepubliceerd.

Mijn trainerservaring omvat Rechters, Officieren van Justitie, Nationale Politie, Juristen, Mediators, Gemeenteambtenaren, Ambtelijk secretarissen, Ministeriële medewerkers, Zorginstellingen, Vrijwilligers organisaties, Woningbouw stichtingen, Technische adviseurs en vele anderen. Sinds 2007 gaf ik 17 maal training in resp. Kenia, Zuid Afrika en Sierra Leone.

Recentelijk was ik in Istanbul om te werken met de Gezamenlijke Syrische Oppositiepartijen om ze te ondersteunen in de gesprekken die ze in Geneve aan de onderhandelingstafel voeren met de afgevaardigden van President Assad. In oktober 2016 was ik als gast van de universiteit van Kiëv in Oekraïne om bij te dragen aan interreligieuze conflicten.

Elkie Deadman

Mijn naam is Elkie. Ik ben geboren in de UK en woon al meer dan 30 jaar met heel veel plezier in Nederland. Na vele jaren te hebben gewerkt in de theaterwereld ben ik 8 jaar geleden na een herseninfarct gestopt met optreden.

Voor mij ‘a stroke of insight’ om Dr. Jill Bolte Taylor te citeren. (Tik ‘a stroke of insight’ in op YouTube voor een inspirerend filmpje). Vanaf dat moment begon voor mij een nieuw leven waarin Verbindende Communicatie (VC) een grote rol heeft gespeeld en nog steeds doet! Onderstaand citaat van Miki Kashtan beschrijft hoe ik mijn leven sinds de kennismaking met VC ervaar: “In de persoonlijke en sociale transformatie die ik voor ogen heb, zie ik een weg met tweerichtingsverkeer tussen onze woorden en ons bewustzijn. Aan de ene kant zie ik duidelijk dat we niet écht onze communicatie kunnen veranderen tenzij we anders denken. Aan de andere kant zie ik dat het maken van een bewuste woordkeuze, welke woorden ik wel of niet, wanneer en hoe gebruik, een verbazingwekkend effect heeft op het herstructureren van mijn denken. Hierdoor is taal een primair spiritueel pad voor mij geworden dat voortdurend de congruentie vergroot tussen mijn waarden en mijn “zijn” in de wereld.”

Ik leef van het delen van VC in organisaties en ben ook betrokken bij projecten in India en Sierra Leone die een speciale plek in mijn hart hebben. In 2014 ben ik gecertificeerd als VC Trainer (door het Center for Nonviolent Communication in de VS). In mijn workshops en trainingen gebruik ik verschillende interactieve werkvormen en spelvormen, overgoten met een licht sausje theorie, een flinke dosis passie, een brede glimlach en af en toe… misschien… een (stille) traan.

Martijn Ceelen

Wie ben ik?

Als trainer Geweldloze Communicatie en als mens geniet ik sinds 2008 van bijdragen aan kwaliteit van leven. Ik werk en leef met liefde en com-passie en gun dit iedereen.

Het balanceren van zorg en aandacht voor mijn omgeving en mijzelf blijft voor mij een continu proces van leren en delen wat ik leer. Geweldloze of verbindende communicatie helpt mij in dit proces van zingeving tot praktische dagelijkse invulling en interventie.
Op deze wijze geniet ik van samen leven, inspireren, verbinden en werken met mijn gezin en de mensen die ik ontmoet in de groei en bloei spiralen in mijn leven in Geweldloze Communicatie en Business Intelligence werk, training en coaching cirkels.

Enkele concrete hoogtepunten in mijn werkleven sinds 1993 zijn mijn bijdragen als ontwerper, adviseur, trainer en coach op het gebied van Business Intelligence en Scrum aan organisaties als Philips Research, ASML, Oracle, ING, NCOI, UWV, Politie en Gemeente Den Haag.

Op het grensvlak tussen werk en privé gaat mijn passie op dit moment uit naar mijn gezin, mijn eigen bedrijf iConsultancy en het leveren van een maatschappelijke bijdrage met Anja Nekeman vanuit de school voor Vitaliserend Communiceren in de vorm van Geweldloze Communicatie Apps, trainingen, consultancy, team coaching en dienstverlening voor ouders, leerkrachten, coaches, bedrijven en gemeentes.

Maar is dit de kern van wie ik ben?
Of is dat de ervaring dat ik echte eenzaamheid heb overwonnen, depressiviteit heb kunnen reduceren en nog meer liefde, vriendschap, zingeving en samenwerking heb kunnen ontvangen en creëren in mijn werk en privé.

Of dat ik een gelukkige vader ben en steeds meer voldoening vind in deze rol. Of dat ik stil kan genieten van een bloem in de zon. Misschien is dat wel net zo waardevol om te delen en door te geven?

Wat wil jij? Wat siert jou, wat beweegt jou en wat raakt jou en hoe wil je dat leven en delen, dat is waar ik graag contact mee wil maken en waar ik graag aan wil bijdragen, in de trainingen die ik geef.

Sonja van der Meulen

Ooit was ik juf. In het Speciaal Basisonderwijs, waar ik meer dan 20 jaar met veel enthousiasme gewerkt heb. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs als ambulant begeleider. Met veel plezier en passie zet ik me in voor unieke (speciale) kinderen en leer veel van hen, elke dag weer. Zij zijn mijn spiegel. “Passend onderwijs” betekent voor mij afstemmen op waar dat unieke en speciale kind behoefte aan heeft.

Vanuit een verlangen om al het gedrag te begrijpen heb ik een Gedragsspecialist-opleiding gevolgd. Daarna wilde ik me graag breder ontwikkelen en buiten het onderwijs kijken, en heb ik een Coaching-opleiding gedaan.

Ik ontdekte steeds meer de gedragsverschillen bij kinderen (en “grote” mensen). Dat gedrag verklaren en diagnosticeren bracht me echter niet waar ik zo naar verlangde: Verbinding. In verbinding zijn met mezelf en met al die unieke kinderen. In verbinding met de mensen die werken met kinderen. In verbinding met alle mensen. Ik bleef zoeken.

Het lezen van Marshall Rosenbergs boek ”Geweldloze Communicatie” bracht bij mij de tranen in de ogen. Opeens werd me duidelijk dat hierin voor mij de sleutel lag. In 2011 heb ik mijn eerste Introductietraining gevolgd en ik ben niet meer gestopt met leren. Nu, vele opleidingen later ben ik trainer “Verbindende Communicatie” en actief bezig met een certificeringsproces om geweldloze communicatie nog meer te integreren en te verdiepen in mezelf om het zodanig zorgvuldig uit te dragen dat ik er zelf blij van word. En daarbij is mijn motto: ”I teach best what I need to learn most”.

Opeens vallen er puzzelstukjes op hun plek: “van betekenis zijn”, “bijdragen aan het welzijn” van kinderen en het “verrijken van het leven”. Door o.a. volwassenen de handvatten aan te reiken. Ervaringen met trainingen in Kenia en Oekraïne bevestigen me eens temeer in mijn overtuiging; “Dit wil ik uitdragen”. Ik vier de verbinding die ik elke dag ervaar in mijn werk en leven! En ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten in een van mijn trainingen.

Helmie Willems

Een collega op mijn werk in het onderwijs vroeg mij: “ken jij de methodiek van Geweldloos Communiceren?” Alleen de woorden raakten al direct een groot verlangen in mij en ik ben op zoek gegaan. Na mijn eerste workshop in 2007 heeft het me niet meer losgelaten. Het heeft meer en meer mijn werk beïnvloedt en een specifieke kleur gegeven aan mij bestaan.

Waarom? Omdat het me concrete handvatten gaf om compassie in het dagelijkse leven vorm te geven. Mij van mijn meditatiekussen haalde, waar compassie voelen soms best gemakkelijk lijkt, en me in het echte leven stimuleerde om verder te komen. Me nu nog steeds licht, lucht, wijsheid en handen en voeten brengt in de spannende uitdagingen van elke dag rondom samenwerken en samenleven. Het helpt me vieren, rouwen en de rijkheid van het leven te genieten.

Ik heb mij met hart en ziel aan dit werk verbonden en hier inmiddels mijn werk van gemaakt.  Sinds 2015 ben ik internationaal gecertificeerd trainer in NonViolent Communication.

De kern van al mijn activiteiten is mensen in verbinding brengen met hun eigen wijsheid, kracht en plezier in het contact met de ander.

Misschien is het mijn creatieve achtergrond als theatermaker, beweger en acteur die ervoor zorgt dat ik mijn beste bijdrage lever zodra ik me vrij voel om strakke kaders een beetje los te laten en te gebruiken wat er in het moment ontstaat. Soms breng ik uitdagende situaties in een training die het leren prikkelen, terwijl ik ook graag zorgdraag voor een veilig leerklimaat waar ieder zoveel als mogelijk tot zijn recht komt.

Karen Ras

De afgelopen 5 jaar heeft voor mij in het teken gestaan van Verbindende Communicatie en heb ik in het binnen en buitenland diverse Geweldloze Communicatietrainingen gevolgd. Ik ben dit gaan integreren in mijn persoonlijke leven en mijn werk en dat heeft geresulteerd in een aanbeveling tot CNVC gecertificeerd trainer in mei 2017.

Op het festival Geweldloze Communicatie in 2011 kreeg ik de mogelijkheid me in te schrijven voor de jaartraining “Levenverrijkend onderwijs” en dat heb ik gedaan. Vanaf dit punt, in 2011, ben ik me gaan verdiepen en het resultaat maakt me blij en enthousiast omdat ik zie en ervaar dat ik hierdoor meer kan halen uit het contact met mijn studenten en collega’s. Bovenal hoe ik in verbinding ben mijzelf en daardoor kan bijdragen aan verbinding onderling en aan “samenzijn in vrede” (dit kun je leren).

Het proces van verbindende communicatie inzetten voor het creëren van meer openheid, door zorgvuldig te luisteren en aan te sluiten bij wat er leeft en wat er nodig is om een individu of een groep te versterken zodat ze op eigen kracht keuzes kunnen maken, is waar ik veel voldoening uit haal.

Onderwijs voor klein en groot is mijn core business. Na de PABO en de lerarenopleiding beeldende vorming ben ik gaan werken op diverse VMBO scholen. Daar maakte ik deel uit van een kernteam rondom leerlingen die extra aandacht, zorg en ondersteuning nodig hadden. Geraakt door wat ik voor hen kon betekenen ben ik me gaan verdiepen met een studie pedagogiek. Aansluitend heb ik begeleidingskunde gestudeerd in Rotterdam. In deze opleiding stonden coaching, NLP, supervisie en veranderkunde centraal.

Ik werk nu op een ROC, bij de afdeling welzijn waar communicatie, waar empathie en nabijheid belangrijk zijn en heb via de vakken die ik geef veel van mijn opgedane kennis kunnen delen en vele studenten kunnen begeleiden in theorie, praktijk, op persoonlijk vlak en in het ontwikkelen van creativiteit.

Mijn grote droom is om dit allemaal te kunnen delen met individuele docenten en teams van BO, SBO, VO, MBO en HBO scholen. Ook zijn er mogelijkheden om workshops te verzorgen voor groepen kinderen, leerlingen of studenten. Dit heeft alles te maken met dat ik dolgraag mijn passie wil leven.

Hester Macrander

 Mijn hele leven al ben ik geïnteresseerd in levenskunst: hoe gaan we om met al die zaken die een uitdaging zijn voor ons mens-zijn? Sinds 2006 ben ik in aanraking gekomen met Geweldloze Communicatie en ik wilde er meteen alles van weten. Dat heeft geleid tot een gecertificeerd trainerschap, een opleiding in GC-mediation en het uitbreiden van mijn werkzaamheden met GC-trainerschap en GC-mediations.

In organisaties, in gezinnen, tussen individuen, in mensen zelf, observeer ik door gebrek aan verbinding veel ‘gedoe’. Dat kost tijd en energie, die ook aan inspirerende en opbouwende zaken besteed kan worden. Het stroomlijnen van de communicatie lucht niet alleen op, het geeft ook veel wijsheid. Daar draag ik graag aan bij, als spreker, trainer, mediator, of coach.

Verbindende Communicatie (zo noem ik het liever) is voor mij veel meer dan een communicatiemethode. Het gaat om verbinding met jezelf, bewustzijn van wat er in je omgaat en keuze hebben in wat je daarmee wil doen. Het gaat ook om verbinding met anderen: kun je bij iedereen door de ‘verpakking’ heen kijken en de menselijkheid zien? Voor mij is verbinding met de omgeving ook van belang: kunnen we zo leven dat we de planeet tot een veilig oord maken? Verbindend communiceren gaat voor mij in essentie om een houding, een intentie en de bereidheid om te blijven leren. Zoals Marshall Rosenberg, de grondlegger, zei: ‘Gradually become less stupid…’

Ik ben opgeleid als theaterregisseur, theaterdocent en docent Nederlands. Alles wat ik doe is in essentie terug te voeren op taal, theater, gedrag, communicatie. Ik werk als theatermaker, entertainer, auteur, dagvoorzitter, uitvaartspreker, mediator. Ik geef creatieve workshops en zakelijke trainingen op divers gebied, zowel op eigen locatie als in-company. Het liefst ontwerp ik aanbod, passend bij uw vraag.