Relatiecoaching

Een relatie kenmerkt zich door het gegeven dat er een wederzijdse verbinding bestaat tussen twee of meer mensen, die door de betrokkenen als belangrijk wordt beschouwd en waarin zij bereid zijn energie te steken. Een relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn, alhoewel in ons spraakgebruik wel vaak het “houden van” inbegrepen is.

Relatiecoaching kan worden ingezet als bij een of meer van de betrokkenen helder wordt dat de kwaliteit van de verbinding niet meer is wat het was of als de verbinding geheel is weggevallen. Een voorwaarde voor het welslagen van relatiecoaching is dat de ander(en) ook bereid is (zijn) om de verbinding in ogenschouw te nemen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de stappen die nodig zijn om tot herstel van de gewenste kwaliteit te komen.
Ook heldere afspraken om tot beëindiging van de relatie te komen kan aan de orde zijn.

Ben jij de enige die meent dat er verandering nodig is, dan kan als eerste stap een counselinggesprek bij Vine nuttig zijn.

Methodiek
Relatiecoaching wordt o.a. uitgevoerd op basis van de principes van Verbindende Communicatie© waarbij heel specifiek wordt gekeken naar :
– Wat ervaar je?
– Welke gevoelens roept dat op?
– Welke behoefte, al dan niet ingevuld, ligt aan de basis van dit gevoel?
– Wat zou je de ander willen vragen?

Ook de zelfonderzoek principes van Byron Kathy staan hierbij ter beschikking.

Speelwerk
Gedurende het traject krijgen de betrokkenen “speelwerk” mee naar huis. Speelwerk omdat het de bedoeling is dat het plezier geeft in de  uitvoering. Levert het na enige oefening geen plezier op, stop er dan ogenblikkelijk mee. Het is geen “huiswerk”!
Overigens, hoeveel van wat je doet doe je met plezier?

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

13 januari 2015
14 mei 2015
26 september 2015