Relatie en Gezin

Juist in de sfeer van relatie en gezin is het van wezenlijk belang om ‘in verbinding’ te zijn en te blijven. Met jezelf én met anderen. Leven in de waan van de dag is vaker aan de orde dan je vermoedt. Die dingen die belangrijk zijn, kunnen dan in de knel komen. De tijd voor werkelijke aandacht voor jezelf en voor elkaar neemt af. Het jezelf verliezen en/of uit elkaar groeien begint, onzichtbaar en ongemerkt.
Totdat er iets ernstigs gebeurt. Soms is dat pas als de kinderen de deur uitgaan, soms al in de puberteit en soms pas als je je gaat afvragen wie je partner eigenlijk is of als je partner energie gaat steken in een ander.

Afschakelen
Zodra we afschakelen, de ander laten kletsen en onze eigen weg gaan, komt het einde van de relatie in zicht. De basis valt onder de relatie en daardoor onder een eventueel gezin weg.
Gebrek aan verbinding uit zich bijvoorbeeld in:

  • vermoeidheid
  • ruzie
  • onbegrip
  • dat onderwerp maar niet aanroeren
  • geforceerd gedrag
  • verdriet
  • ondermijning van het zelfvertrouwen
  • niet meer spreken over zaken die er toe doen
  • zwijgzaamheid
  • (licht) depressieve gevoelens

Bewustzijn, gevoelens, communicatie
De manier waarop we ons gedragen wordt voor een wezenlijk deel bepaald door ons bewustzijn, onze gevoelens, onze behoeften en onze communicatie. De mate waarop vooral onze behoeften invulling ervaren weerspiegelt zich o.a in ons gedrag binnen de (werk)relatie en binnen het gezin.

Mogelijke aanpak

De aspecten bewustzijn, gevoelens, behoeften en communicatie daarover vormen de basis van ons programma Verbindende Communicatie. In dit programma heeft Vine een veelheid van praktische en werkbare uitgangspunten opgenomen. Deze aanpak heeft tot plezierige en succesvolle resultaten geleid bij relatie- en gezinsproblemen.

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

13 januari 2015
14 mei 2015
26 september 2015