Opleiding GC Mediation/Conflicthantering ‘Mediate your life’

Deze pagina is momenteel in onderhoud, er zijn veranderingen op komst.

Opleiding GC Mediation: ‘Mediate your life’

Verbindende Communicatie is een manier van communiceren waarbij je vanuit inleving (empathie) in jezelf en de ander kwalitatief contact maakt en houdt. In de ‘Mediate your life’ opleiding wordt een bijzondere connectie gemaakt tussen Verbindende Communicatie en Mediation (conflicthantering).

In de basisopleidingen van Vine training en coaching leer en train je hoe je inhoud kunt geven aan Verbindende Communicatie. Je hebt ervaren hoe Verbindende Communicatie zorgt voor een unieke dialoog met grote impact op de kwaliteit van leven en werk. ‘Mediate your life’ is een vervolgopleiding die aansluitend een verreikende verdieping en verbreding biedt. Een opleiding die je bijzonder sterk en handelingsgericht maakt in conflicthantering.

Verdieping: Verbindende Communicatie

De verdieping in de toepassing van Verbindende Communicatie ontstaat doordat je 12 dagen (3 modules van 4 dagen) oefent met de toepassing van Verbindende Communicatie (de principes en de taal). Je kennis van Verbindende Communicatie zal hierdoor stevig verankert worden in je innerlijke. Je zult persoonlijk een sterke  groei ervaren door de bijzondere verdieping rond de ‘de intenties’ welke een belangrijk onderdeel vormen van deze opleiding.

Verbreding: Mediation

De genoemde innerlijke verankering van het gedachtengoed geeft je een stevige natuurlijke basis om de unieke verbredingsslag te maken naar mediation. Je gaat je kennis in Verbindende Communicatie inzetten als bemiddelaar.

Je hebt ervaren wat inleving in jezelf en de ander in kwalitatief contact maken en behouden betekent: in jouw relaties, privé, op je werk of in je praktijk. Je staat nu op het punt om te beslissen meer gebruik te willen maken van je kennis en vaardigheden. Je zou niets liever willen dan een constructieve bijdrage leveren in conflictsituaties tussen anderen, binnen het gezin, de familie, of bijvoorbeeld tussen cliënten.

Het is je wens een professionele en positieve inbreng te leveren in het herstel van relaties. Je wilt oplossingen creëren voor anderen, maar daarbij wel stevig in het zadel kunnen blijven zitten. Als je deze behoefte herkent zal je de opleiding ‘Mediate your life’ als een warme deken ervaren.

 De inhoud van de opleiding

Als mens zijn we steeds bezig met het vervullen van onze behoeften. En we dragen van harte bij aan elkaars welzijn, zolang we dat uit vrije wil kunnen doen. Dit zijn in het kort de uitgangspunten van mediation op basis van Geweldloze Communicatie volgens Marshall Rosenberg, John Kinyon en Ike Lasater.

GC Mediation is in ons leven toepasbaar in vier contexten: Innerlijk, interpersoonlijk, informeel en formeel (zakelijk). Tijdens deze opleiding wordt op een unieke manier de omgang met de verschillende contexten (conflictsituaties) verbonden. De diepgaande kennis van de docenten in wat mensen drijft zal je als zeer leerzaam ervaren. Je gaat leren welke taal en vaardigheden je in welke context het beste kunt toepassen. In informele conflicten ben je namelijk niet uitgenodigd een rol in te nemen, maar voel je zelf sterk die behoefte. Bij interpersoonlijke conflicten maak jezelf onderdeel uit van het conflict en wil je van een strijdende naar een bemiddelende positie bewegen. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan de innerlijke onenigheid: de verschillende vaak tegenstrijdige stemmen in je hoofd. In alle situaties gaat het er daarbij steeds weer om:

 • Elkaar te horen zoals iedereen gehoord wil worden (de 5 stappen)
 • Elkaar te ontmoeten op het niveau van gedeelde verlangens
 • Oplossingen te vinden die bijdragen aan het welzijn van alle betrokkenen (de 2 fasen ‘Verbinding’ en ‘Verzoeken’)

Om het proces van ‘er samen uitkomen’ met vertrouwen te kunnen begeleiden is er tijdens de opleiding veel aandacht voor  de ontwikkeling van de 9 GC-mediation vaardigheden om onder andere:

 • Oordelen te ‘vertalen’ naar een taal waarin behoeften helder verwoord en (h)erkend worden
 • ‘Aanwezig’ blijven bij conflicten, ook als die je persoonlijk raken
 • Empathisch reageren en in verbinding blijven, ongeacht wat zich voordoet

De opleiding kent een sterk praktisch karakter. De aangeboden theorie en bestaande kennis en ervaring van Verbindende Communicatie wordt stevig ingetraind.

De opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit 3 blokken van 4 aaneengesloten dagen met tussentijdse intervisie en oefening via wekelijkse contacten met mededeelnemers. Er wordt veel geoefend aan de hand van eigen casussen. Iedere module kent een thema en borduurt voort op de leerervaringen die zijn opgedaan in het vorige blok. De thema’s per module zijn:

Module 1

De kernelementen en –vaardigheden van GC Mediation: de formele en informele mediation:

 • Het kennen van de intentie en onderdelen van het GC Mediation model
 • Het beoefenen van ‘self-connection practices’
 • Het toepassen van de 4 elementen van empathie
 • Het kennen en toepassen van een ‘vijandsbeeld-proces’ ter voorbereiding op mediation gesprekken:
 • Het zelfstandig oplossingsgericht evalueren van mediation

Module 2

Het Verdiepen en toepassen van vaardigheden in innerlijke en interpersoonlijke mediation:

 • Het kennen en toepassen van pre-mediation vaardigheden
 • Conflictcoaching: Het kunnen ondersteunen van betrokkenen voorafgaand aan de mediation
 • Het beoefenen van ‘self-connection practices’
 • Het verdiepen van vaardigheden rond empathisch luisteren
 • Het toepassen van vaardigheden bij eigen (interpersoonlijke) conflicten

Module 3

Het toepassen van het mediationproces bij heling van emotionele pijn en verzoening (herstelrecht) en mediation in groepen:

 • Het toepassen van pre- en postmediation vaardigheden
 • Het beoefenen van ‘self-connection practices’
 • Het voeren en ondersteunen van herstelgesprekken
 • Het ondersteunen van verbinding en besluitvorming in groepen

Tussen de modulen kan de deelnemer gebruik maken van de mogelijkheid van conference calling met één van de docenten.

Visie op leren

Hoe beter jij jezelf kent, hoe meer jij in je kracht staat. Authenticiteit is de basis van waaruit iemand zich kan ontplooien. En daarmee zijn of haar geluk en professionaliteit vergroten. Het zorgt ervoor dat je geloofwaardig bent voor de ander met wie je in contact wilt treden. Contact is de eerste stap in elk gesprek, of het nu om liefhebben, leidinggeven of coachen gaat.

Voor de trainer is trainen het spel van samen leren en toepassen. Het spel van persoonlijke ontwikkeling naast het aanleren van vaardigheden. Het meest rendabel is de opleiding waarin mensen stappen durven zetten en buiten hun bekende kader durven te treden.

Tijdens deze ervaringsgerichte opleiding wordt geëxperimenteerd met vaardigheden en gedrag. Jan van Koert en Christiaan Zandt inspireren elke deelnemer het beste uit zichzelf te halen. Er wordt pas echt geleerd als het spannend wordt! De trainers delen hun eigen ervaringen, negatief en positief. Deze openheid en de authentieke wijze van doceren werkt drempelverlagend en creëert veiligheid. Veiligheid en niet-oordelen zijn voorwaarden voor groei. Het potentieel van de groep is een dankbare bron. De trainers nodigen de deelnemers uit tot een actieve en gerichte inbreng om op die manier maximaal van elkaar te leren.

Missie Instituut voor Verbindende Communicatie

Het is de missie van Vine om de kennis van en vaardigheid in Geweldloze Communicatie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo wensen wij een bijdrage te leveren aan een maatschappij en leefomgeving waarin individuele behoeften van mensen er toe doen.

Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden: Basisopleiding Introductie of een gelijkwaardige opleiding
 • Trainer: twee internationaal gecertificeerde trainers
 • Investering: vanaf € 1675,- per module all-in, inclusief overnachtingen, diners, ontbijten en lunches. De investering is vrijgesteld van BTW
 • Het staat de deelnemer vrij om zich pas na module 1 in te schrijven voor module 2 en 3
 • Door MFN wordt t.b.v. nascholing mediators voor de eerste module 40 PE-punten toegekend in 2017
 • Data: zie onder of de agenda
 • Tijden: Aanvang dag 1 om 10.00 uur en einde op dag 4 om 16.00 uur

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

2018-2019:
Module 1: 16 – 19 november 2018 (start)
Module 3: 08 – 11 maart 2019
Module 2: 25 – 28 juni 2019