Masterclass (Intieme) Relaties

Bijzonder, dat de noodzaak van diploma’s maakt dat we ons in onderwerpen verdiepen. Voor gebeurtenissen als een geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden en je relatie is er geen externe drijfveer tot uitdieping van het onderwerp. Terwijl dat juist onderwerpen zijn die ons het diepste raken.

Ziekte en overlijden laten zich niet plannen. Het is iets dat ons overkomt. Het aangaan van een (levenslange) verbintenis in de vorm van een relatie met een partner heeft een geheel andere dimensie. We kiezen er bewust voor. Althans dat wordt verondersteld. Wat maakt eigenlijk dat we kiezen voor een partner? Wat motiveert ons om een verbinding voor lange termijn aan te gaan? En hoe is de relatie na verloop van tijd? Misschien ben jij veranderd of je partner en is de relatie daarmee in een ander daglicht komen te staan. Mogelijk zijn er na jaren andere drijfveren of omgevingsfactoren die jou en/of jouw partner sturen en beïnvloeden. Belangrijke levensvraag hierbij is hoe bewust jij en je partner zijn van de kwaliteit van jullie relatie. Als dit soort vraagstukken thuis geen onderwerp van gesprek (meer) zijn, zullen hierop ook geen antwoorden volgen. Misschien wel acties met consequenties waarvan later wordt ingezien dat eerder verbinding had moeten plaatsvinden.

In deze Masterclass staan vragen rond relaties centraal. Vragen die soms sluimerend spelen of juist zeer nadrukkelijk aanwezig zijn. De Masterclass is een inspirerende en veilige plek om het met elkaar over vragen rond relaties te hebben. Van elkaar te leren en diepgang en bewustwording te realiseren. We gaan op zoek naar antwoorden: de diversiteit van antwoorden, in onszelf en in de ander. Op basis van Verbindende Communicatie spreken we met elkaar over de betekenis van de antwoorden voor jou, je partner en je relatie.

De masterclass is bedoeld voor mensen met ruime ervaring in Verbindende Communicatie die op zoek zijn naar bewustwording en verdieping rond vraagstukken over toekomstige of huidige relaties. Het meenemen van een bestaande partner met ook VC ervaring is niet noodzakelijk.

Investering

Particulier: € 325,-
ZZP: € 480,-
Zakelijk: € 650,-

Overnachting niet inbegrepen.