Integratiejaar

Integratiejaar

Het persoonlijk proces

Het Integratiejaar is een opleiding bedoeld voor mensen die zich op persoonlijk en/of professioneel vlak diepgaand willen bekwamen in het gebruik van de principes en de taal die ten grondslag ligt aan Verbindende Communicatie. De duur en de opzet van de opleiding brengen verregaande verdieping, verbreding en verinnerlijking van de stof tot stand. Op weg naar het doel: Verbindende Communicatie bijna gedachteloos toepassen.

De vorm en inhoud van de opleiding nodigen je uit tot het aangaan van een persoonlijk proces. Je kunt de groei doormaken die jezelf kiest. De opleiding is thematisch van opzet en kent een duur van 6 weekenden binnen 1 jaar. Er is een mogelijkheid tot individuele coaching in de loop van deze opleiding. Ervaring leert dat de opzet van deze opleiding leidt tot een sterke verankering van de toepassing van Verbindende Communicatie.

De groep

De vaste groep deelnemers vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Ze vormen mede het potentieel van de opleiding, creëren samen met de trainer(s) veiligheid, brengen hun eigen casussen in en hebben tussen de bijeenkomsten door ook een duidelijke rol. Tussen de bijeenkomsten door wordt er met buddy’s gewerkt aan specifieke onderwerpen. Elke deelnemer wordt ook uitgenodigd een Comcafé te begeleiden: Een ComCafé is een werkvorm om in je eigen omgeving Geweldloze Communicatie uit te dragen. Het is op een verbindende manier leiding geven aan met elkaar praten, waardoor er voor iedereen ruimte is om te spreken en gehoord te worden over wat het onderhavige thema bij hem of haar oproept. Door met respect naar elkaar te luisteren en elkaar verdiepende en verhelderende vragen te stellen ontstaat er inzicht en helderheid over het onderwerp en een sfeer van gehoord worden, diepgang en verbinding.

De inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 6 blokken (weekenden), exclusief diner en overnachting, verspreid over een jaar. Elk weekend kent een thema en borduurt voort op de (leer)ervaringen die zijn opgedaan in het vorige blok. Tijdens elk blok ontvang je handvatten voor de integratie van het geleerde in de diverse facetten van je leven en je werk. De hoofdthema’s per blok zijn:

 1. Kennismaken met de deelnemers én met jezelf. Een begin van het ‘automatiseren’ van Verbindende Communicatie in het dagelijks leven.
 2. Het vergroten van het empathisch vermogen en bewustzijn van je oordelen en bewust worden van je gevoeligheden.
 3. Omgaan met macht. Verbindende Communicatie en kinderen.
 4. Het veranderen van vijandbeelden + sociale verandering. Besluitvormingsprocessen (sociocratie) op basis van Verbindende Communicatie toepassen.
 5. Verbindende communicatie in intieme relaties: angstaanjagende eerlijkheid. Gesprekken voeren die je eigenlijk liever uit de weg gaat of ging.
 6. Apenkooi: De deelnemers bepalen de agenda en de inhoud van het weekend.

Gedurende de opleiding kun je gebruik maken van een privé coachgesprek van 1,5 uur met de trainer.

De studiebelasting en certificaat

Voorafgaand aan de training ontvangt elke deelnemer een uitnodiging om zijn of haar motivatie om deel te nemen aan de training te beschrijven. Dit wordt besproken in het eerste weekend.

De opleiding kent een doorloopperiode van 11 maanden en bestaat uit 6 weekenden. De totale studiebelasting bedraagt 100 uren, waarvan 73,5 contacturen en +/- 25 uren zelfwerkzaamheid.

Reacties van deelnemers

 • Terugkijken op het Integratiejaar en de persoonlijke behoeften die ik hierin wilde vervullen, kan ik zeggen dat ik veel meer in contact ben met mijn gevoelens en meer soorten gevoelens kan waarnemen bij mezelf en anderen. De oefeningen tijdens de trainingsdagen en de wekelijkse buddygesprekken hebben hiertoe geleid. Hierdoor kan ik ook beter met anderen meeleven zonder dat ik het gevoel heb meteen voor een oplossing te moeten zorgen of anderen vanuit plichtsbesef te helpen. Dat werkt bevrijdend.
 • Soms heb ik met verbazing toegekeken als de trainer een heftige case behandelde. Dat was erg leerzaam voor me en maakte me heel blij om te zien dat zelfs voor de meest heftige zaken oplossingen zijn, en dat in een mum van tijd.
 • Al met al ben ik erg tevreden over datgene wat het Integratiejaar mij tot nu toe heeft gebracht, meer en meer hoort Verbindend Communiceren bij mij. Ik zie het niet meer als een model, het maakt voortaan (on)bewust onderdeel uit van mijn complete handelingsrepertoire.
 • Bewust – en aanwezig zijn, in contact en verbinding met mezelf, aangesloten zijn en blijven op mijn eigen kern, geïnteresseerd handelen vanuit onderkende gevoelens en behoeftes bij mezelf op weg naar (zelf)acceptatie. In het nu IK en Echt mogen en kunnen zijn. Vanuit deze positie mezelf nieuwsgierig openstellen voor anderen.

Visie op leren

Hoe beter jij jezelf kent, hoe meer jij in je kracht staat. Authenticiteit is de basis van waaruit iemand zich kan ontplooien. En daarmee zijn of haar geluk en professionaliteit vergroten. Het zorgt ervoor dat je geloofwaardig bent voor de ander, met wie je in contact wilt treden. Contact is de eerste stap in elk gesprek, of het nu om liefhebben, leidinggeven of coachen gaat. Voor de trainer is trainen het spel van samen leren en toepassen. Het spel van persoonlijke ontwikkeling naast het aanleren van vaardigheden. Het meest rendabel is de opleiding waarin mensen stappen durven zetten en buiten hun bekende kader durven te treden.

Tijdens deze ervaringsgerichte opleiding wordt geëxperimenteerd met vaardigheden en gedrag. De trainer inspireert elke deelnemer het beste uit zichzelf te halen. Er wordt pas echt geleerd als het spannend wordt! De trainer deelt zijn eigen ervaringen, negatief en positief. Deze openheid en de authentieke wijze van doceren werkt drempelverlagend en creëert veiligheid. Veiligheid en niet-oordelen zijn voorwaarden voor groei. Het potentieel van de groep is een dankbare bron. De trainer nodigt de deelnemers uit tot een actieve en gerichte inbreng om op die manier maximaal van elkaar te leren.

Missie Instituut voor Verbindende Communicatie

Het is de missie van Vine om de kennis van en vaardigheid in Geweldloze Communicatie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo wensen wij een bijdrage te leveren aan een maatschappij en leefomgeving waarin individuele behoeften van mensen er toe doen.

Praktische informatie

 • Toelatingsvoorwaarden: Basisopleiding Introductie en Verdieping 1 gevolgd of gelijkwaardige opleidingen bij CNVC-gecertificeerde trainers.
 • Trainer: Integratiejaar Z wordt gegeven door Jan van Koert in samenwerking met een trainer uit het trainerscollectief
 • Investering: € 1985,-  all-in en vrijgesteld van BTW
 • Data: zie onder of de agenda
 • Tijden: 10.00 uur – 17.30 uur
 • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug in Doorn
 • Voor verdere verdieping in Verbindende Communicatie adviseren we deelname aan de Masterclasses, de opleiding Mediate your Life of aan de opleiding Train de GC Trainer.

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

Integratiejaar AA (nr. 25)
26 en 27 oktober 2019
07 en 08 december 2019
data voor 2020 volgt