Coaching

Coaching op basis van Verbindende Communicatie

Individuele coaching

Het programma Individuele Coaching richt zich op mensen die niet lekker in hun vel zitten, ontevreden over zichzelf zijn, zich uitgeput voelen, burn-out klachten ervaren of hun manier van communiceren willen veranderen.

De aanpak

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de communicatiemethoden van Neuro Linguistisch Programmeren, Geweldloze Communicatie en Vitaliteitkunde.

Jouw denken, doen en laten staan centraal tijdens de coaching. Er wordt ruim aandacht geschonken aan jouw karakteristieke patronen die je in de loop van je leven, vaak onbewust, hebt ontwikkeld. Het gaat erom vooral bewust te worden van de wijze waarop jij met jezelf en met mensen in je omgeving omgaat. En wat dat voor interne en externe reacties oproept.

Samen kijken we naar het beeld dat je van jezelf hebt. We gaan op zoek naar het realistisch positief zelfbeeld. Deze werkwijze zal er snel toe leiden dat je beter gaat functioneren en meer harmonieus omgaat met de uitdagingen die zich privé en/of in je werkomgeving voordoen.

Samen analyseren we de omstandigheden die hebben geleid tot de ‘verschijnselen’. We gaan op zoek naar een aanpak die bedoeld is om te verhinderen dat e.e.a. zich herhaalt.

De rode draad door het programma is de zoektocht naar een ‘toekomst’ die bij jou past en werkt. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de werkelijke oorzaken boven tafel komen en doeltreffend worden aangepakt. Zeer ruime ervaring met deze vorm van coaching leert dat de klachten structureel kunnen verdwijnen.

Programma

Het programma Individuele Coaching wordt tijdens het intakegesprek van 2 uur in onderlinge afstemming vormgegeven. Vrijwilligheid staat daarbij centraal: Niets moet.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het vaststellen van de problematiek.
  • Het definiëren van realistische doelen.
  • Het samen maken van een plan van aanpak.
  • Het wegnemen van belemmeringen op emotioneel en mentaal gebied om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te kunnen bereiken.
  • Het in kaart brengen van de interacties binnen de (werk)omgeving.
  • Het aanbrengen, waar nodig, van wezenlijke veranderingen, waardoor je weer optimaal kunt functioneren.
  • Het optimaliseren van jouw communicatie met mensen in jouw (werk)omgeving.
  • Het waarborgen dat de ‘verschijnselen’ zich niet meer herhalen.

Op verzoek kan er tijdens het programma tussentijds een beroep op de trainer worden gedaan: Telefonisch, per Skype of e-mail.

Relatie en gezin

Bewustzijn, gevoelens, behoeften en communicatie

De manier waarop we ons gedragen wordt voor een wezenlijk deel bepaald door ons bewustzijn, onze gevoelens, onze behoeften en onze communicatie. De mate waarin vooral onze behoeften invulling krijgen bepaalt in grote mate ons gedrag binnen de relatie en binnen het gezin. Dit denken staat dan ook centraal in de coaching van van de trainer.

Juist in de sfeer van relatie en gezin is het van wezenlijk belang om ‘in verbinding’ te zijn en te blijven. Met jezelf én met anderen. Leven in de waan van de dag is vaker aan de orde dan mensen vermoeden. De tijd voor werkelijke aandacht voor jezelf en voor elkaar neemt ongemerkt af. Het zijn de klassieke oorzaken waar mensen onzichtbaar en ongemerkt zichzelf beginnen te verliezen en/of uit elkaar groeien. Het is het begin van afschakelen wat vaak tot uiting komt bij een stevige verandering in het leven: kinderen die in een pubertijd terecht komen of op zichzelf gaan wonen, een sterfgeval in de omgeving of een partner die energie gaat steken in een ander.

Afschakelen

Steeds meer je eigen leven leiden en je eigen gang gaan. Je partner of kind laten kletsen en niet echt meer in verbinding zijn. Het zijn signalen van een relatie waar het einde in zicht is. De basis valt weg onder de relatie en/of het gezin. Gebrek aan verbinding uit zich bijvoorbeeld in: vermoeidheid – ruzie – onbegrip – dat onderwerp maar niet aanroeren – geforceerd gedrag – verdriet – ondermijning van het zelfvertrouwen – niet meer spreken over zaken die er toe doen – zwijgzaamheid – depressieve gevoelens.

Contact

Anja Nekeman, Helmie Willems en Hester Macrander, zijn alledrie ervaren coaches die mensen in relatie- en gezinsproblemen succesvol begeleiden door heldere inzichten die zorgen voor nieuw denken, handelen en communiceren. Ben je benieuwd wat een van hen voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Vine Instituut voor Verbindende Communicatie: Bel 030 2155060 of mail naar welkom@vinecoaching.nl
Je kunt een voorkeur voor een van bovengenoemde trainers kenbaar maken.

Achtergrond van de trainers
Wil je meer weten over de trainer? Lees het in ons trainerscollectief.