Basisopleiding Introductie: ‘Het Model’

Basisopleiding Introductie (Het Model)

Geweldloze Communicatie

Geweldloze Communicatie vormt de weg naar rust en onderlinge verbinding. Het verandert onbewust toegepast aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. Daarom noemen wij het ook liever: Verbindende Communicatie.

Onbewust heeft ieder mens in zijn of haar kinderjaren een ‘zelf gecreëerde ik’ opgebouwd. Een manier van denken en communiceren die je onbewust toepast, waarmee jij je op jouw manier staande houdt in de maatschappij. Dat geldt voor jou maar ook voor ieder ander: je kind, partner, collega, partner, cliënt, etc.

Belangrijke vraag daarbij is wat de kwaliteit en impact van de communicatie vanuit jouw ‘ík’ en de daaruit voortvloeiende relatie is. Zeker als het wat spannender wordt. In hoeverre ben jij ‘in verbinding’ met jezelf en met de ander? Verbindende Communicatie is een manier van communiceren waarbij je vanuit inleving (empathie) in jezelf en de ander, kwalitatief contact maakt en houdt. Toepassing van Verbindende Communicatie zorgt voor een unieke dialoog met grote impact op de kwaliteit van leven en werk.

Communicatie: de uitingen van een behoefte

Alle vragen, meningen, opmerkingen en reacties van mensen zijn uiteindelijk uitingen van (een) persoonlijke behoefte(n). Deze wetenschap vormt de basis voor Verbindende Communicatie. Tijdens deze opleiding staat ‘inzicht in individuele behoeften’ dan ook centraal. Om van daaruit te leren hoe anders communiceren tot verbinding met de ander leidt. De ander die ook reageert van uit dezelfde set van universele menselijke behoeften.

De inhoud van de opleiding

In het 2-daagse Introductiedeel van de Basisopleiding staat het 4-stappen model van Geweldloze Communicatie centraal, met concentratie op: ‘Wat leeft er in mij’. Wat zijn de drijvende krachten onder mijn gedrag. Een internationaal gecertificeerde trainer uit ons trainerscollectief neemt je mee in het model van Waarnemen, Gevoelens, Behoeften en Verzoeken. De theorie en de heldere toepassing ervan in de vorm van zelfexpressie: mezelf leren uitdrukken over mijn behoeften. Het gaat om vaardigheden leren om bewustzijn te kunnen creëren van je persoonlijke behoeften. Onze trainers weten de theorie op authentieke en speelse wijze te verbinden met onze belevingswereld.

Waarnemen: Het verschil tussen waarnemen en de interpretatie ervan, de oordelen en het labels plakken.

Gevoelens: Het gebruiken van woorden die gevoelens uitdrukken die eenduidig worden verstaan en begrepen.

Behoeften: Inzicht in het verschil tussen de strategie waarmee je een behoefte invult en de woorden die de behoefte zelf aangeven.

Verzoek: Hoe kan een vraag of verzoek om je behoefte ingevuld te krijgen door een ander als verzoek gehoord worden en wat is de rol van je inwendige houding.

Naast de theorie wordt het geleerde geoefend, spelenderwijs en in kleine groepjes. De trainer stimuleert deelnemers om eigen casus in te brengen en deze tijdens de twee dagen te transformeren naar hoe het anders had gekund. Er wordt gewerkt aan je zelfvertrouwen, aan het opkomen voor jezelf en aan moeilijke vragen durven te stellen. En je krijgt inzicht in wie in het communicatieproces verantwoordelijk is voor wat.

Visie op leren

Hoe beter jij jezelf kent, hoe meer jij in je kracht kunt staan. Zicht op jezelf is de basis van waaruit iemand zich kan ontplooien. En daarmee zijn of haar geluk en professionaliteit vergroten. Het zorgt ervoor dat je geloofwaardig bent voor de ander, met wie je in contact wilt treden. Contact is de eerste stap in elk gesprek, of het nu om liefhebben, leidinggeven of bijvoorbeeld coachen gaat.

Voor onze trainers is trainen het spel van samen leren en toepassen. Het spel van persoonlijke ontwikkeling naast het aanleren van vaardigheden. Het meest rendabel is díe opleiding waarin mensen stappen durven zetten en buiten hun bekende kader durven te treden.

Tijdens deze ervaringsgerichte opleiding wordt geëxperimenteerd met vaardigheden en gedrag. De trainer inspireert elke deelnemer het beste uit zichzelf te halen. Er wordt pas echt geleerd als het spannend wordt! De trainer deelt zijn eigen ervaringen, over blijdschap en over verdriet. Deze openheid en de authentieke wijze van doceren werkt drempelverlagend en creëert veiligheid. Veiligheid en niet-oordelen zijn voorwaarden voor groei. Het potentieel van de groep is een dankbare bron. De trainer nodigt de deelnemers uit tot een actieve en gerichte inbreng om op die manier maximaal van elkaar te leren.

Missie Vine Instituut voor Verbindende Communicatie

Het is de missie van Vine om de kennis van en vaardigheid in Geweldloze Communicatie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo wensen wij een bijdrage te leveren aan een maatschappij en leefomgeving waarin individuele behoeften van mensen er toe doen.

 Praktische informatie

  • Toelatingsvoorwaarden: geen
  • Iedere deelnemer aan de Basisopleiding Introductie (Het model) ontvangt het boek ‘Wat je vindt mag je houden’ geschreven door Jan van Koert.
  • Trainer: een internationaal gecertificeerde trainer uit ons trainerscollectief
  • Investering: € 295,- all-in en vrijgesteld van BTW
  • Data: zie onder of de agenda
  • Tijden: 10.00 uur – 17.30 uur
  • Locatie: zie onder of de agenda
  • Voor verdere verdieping in Verbindende Communicatie adviseren we deelname aan de vervolgopleidingen Verdieping 1: ‘Empathie’ en Verdieping 2: ‘Praktijk’ of Integratiejaar’.

De opleidingen worden door een internationaal gecertificeerde trainer uit ons trainerscollectief gegeven.

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

19 en 20 januari 2019
31 januari en 01 februari 2019 in Zutphen
07 en 08 februari 2019
09 en 10 februari 2019 in Zwartsluis
01 en 02 maart 2019
14 en 15 maart 2019 in Den Bosch
06 en 07 april 2019
10 en 11 april 2019 in Gouda
25 en 26 april 2019 in Zutphen
08 en 09 mei 2019
30 en 31 mei 2019 in Den Bosch
15 en 16 juni 2019
19 en 20 juni 2019 in Gouda
24 en 28 juni in Zwartsluis
03 en 04 juli 2019
23 en 24 augustus 2019
14 en 15 september 2019
10 en 11 oktober 2019
02 en 03 november 2019
11 en 12 december 2019

Als een opleiding volgeboekt is, wordt er een wachtlijst aangemaakt. Indien de wachtlijst uit zes personen of meer bestaat, zal er een nieuwe Introductieopleiding ingelast worden.