On(der)wijs in verbinding: training en coaching voor Onderwijs en Besturen

Trainingen, modules en interactieve lezingen gericht op effectieve communicatie, verbindend en doeltreffend. Dit aanbod is voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is. Heeft u vragen voor trainingen of workshops, neem contact op met Vine.

Waarom on(der)wijs in Verbinding?
Werken in het onderwijs –als bestuurder, leerkracht, ondersteuner- is voor velen zeer uitdagend. Je professionaliteit wordt op meerdere manieren op de proef gesteld. Werkdruk, hectiek, stress en ondertussen ben je een communicatieve duizendpoot, een spin in het web tussen leerlingen/studenten, collega’s, ouders en directie. Dat vergt veel vaardigheden. Kun je in alle uitdagende situaties in jouw kracht blijven staan? Kun je kalm, weloverwogen en opbouwend blijven reageren? Kun je grenzen stellen op een manier die een ander kan horen? Kun je, ook onder druk, in verbinding blijven met jezelf en de ander? En vooral: kun jij het voorbeeld zijn, dat leerlingen, studenten, deelnemers willen volgen?

Over Verbindende Communicatie
Verbindende Communicatie is een benadering, waarin empathie de basis is, ten eerste met jezelf en van daaruit met de ander. Het is een wijze van uiten en luisteren die daadwerkelijk contact mogelijk maakt, zelfs in de meest spanningsvolle situaties. En uitwisseling waarin je de ander hoort en ook gehoord wordt, wat leidt naar wederzijds begrip. Wat heb jij nodig, wat heeft de ander nodig en hoe kom je tot win-win.

Grote impact
Toepassing van Verbindende Communicatie haalt snel agressie en andere emotionele angels uit conflicten. Je komt tot een constructieve dialoog en dit heeft grote impact op de kwaliteit van je werk in het onderwijs en van ieder contact in je persoonlijk leven.

Om hier inzicht in te krijgen en concrete handvatten om mee aan de slag te gaan bieden we trainingen, modules en interactieve lezingen voor alle collega’s in het onderwijs. De basis van Verbindend Communiceren volgens model van Marshall Rosenberg staat centraal, waarbij we zullen oefenen met casussen uit de onderwijs praktijk om zo de kracht van deze benadering te leren en te integreren.

Trainingen met open inschrijving worden gegeven op onze eigen trainingslocatie in Doorn

Aanbod Verbindende Communicatie in het onderwijs

Thematrainingen voor studiedagen

VINE biedt toegepaste workshops betreffende communicatie en samenwerking. Bijvoorbeeld: Anders omgaan met boosheid en agressie in het onderwijs, het stimuleren van betrokkenheid in de klas, verbinding en flow in teams.

Duur in overleg.

Vraag informatie aan

Basistraining: Het leggen van het fundament

In vier dagdelen leert men de basis: de vier bouwstenen van het model van Verbindende Communicatie en hoe deze toe te passen, voor jezelf en anderen. zelfempathie, empathie, eerlijk uiten, luisteren en verbindende gesprekken voeren. Tussen de bijeenkomsten door wordt er een opdracht gegeven om het leren levend te houden.

Vraag informatie aan

Module 1 : Empathie als kernwaarde

In vier dagdelen wordt er verdiept in: omgaan met ‘lastige’emoties, zowel bij jezelf als de ander, de-escalerend communiceren, inzicht in eigen communicatievalkuilen en bijstellen van persoonlijke reactiepatronen. Omgaan met macht wordt omgezet in omgaan met kracht, vanuit 100% menselijke gelijkwaardigheid.

Vraag informatie aan

Module 2: Constructief omgaan met conflict en besluitvorming

In vier dagdelen wordt er verder verdiept in conflict-oplossende vaardigheden. Ook wordt er geoefend met besluitvorming die meer draagvlak creëert. Daarnaast wordt al het geleerde geoefend en toegepast in uitdagende casussen.

Vraag informatie aan

Interactieve lezing: Empathie als bindmiddel en bruggenbouwer

Geschikt voor studiedagen, of ouderavonden. U wordt meegenomen, middels pakkende voorbeelden uit de praktijk, in wat Verbindende Communicatie voor het onderwijs kan betekenen. Je hoort wat het is en wat je ermee kan. Tussendoor is er ruimte om met elkaar uit te wisselen, te onderzoeken en te sparren. Dit kan gekoppeld worden aan workshops. Er is een tweede lezing mogelijk over hoe om te gaan met (een gebrek aan) motivatie. Duur: keuze van 30 minuten tot 2 uur (lezing), inclusief workshops: een hele dag.

Vraag informatie aan

Speciaal: Training voor MR-leden

De MR heeft als taak de communicatie met de achterban te stroomlijnen naar directie en bestuur, en andersom. Een verantwoordelijke taak waarin luisteren en tevens duidelijk uiten van cruciaal belang is. In deze training van een dag staan deze vaardigheden centraal. Wat is diep luisteren? Hoe kun je je zodanig uitspreken, dat je wél gehoord en begrepen wordt?

Vraag informatie aan

Speciaal: Training voor bestuur- en MT-leden

Als persoon in het onderwijs draagt u een grote verantwoordelijkheid. Hoe kan Verbindende Communicatie het proces van bestuurlijk vormgeven versterken? Deze tweedaagse training gaat over verschillende manier van luisteren, het communiceren van verwachtingen, zelfzorg, burn-out preventie, draagvlak creëren, andere vormen van besluitvorming proberen en slim werken, bijvoorbeeld met de ‘SCRUM-methode’.

Vraag informatie aan

Heeft u nog vragen over trainingen of workshops, of wilt u bovenstaand aanbod in een andere vorm of ander tijdpad? Neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.