Verslag over The New York Intensive

Door Elkie Deadman (vanuit het VINE trainerscollectief)

Met heel veel plezier heb ik als Verbindende Communicatietrainer bijgedragen aan de New York Intensive afgelopen zomer. Het vond plaats in New Lebanon, halverwege tussen Boston en New York. Er waren ongeveer 45 participanten, 90% kwam uit de VS en de overigen uit anderen delen van de wereld.

De trainersteam bestond uit Gail Carrol, Paul Merril (organisatoren), Jeyanthy Siva, Duke Duchscherer en ik. Een thema ontstond rondom systemen, macht en inclusie, wat ik ervaren heb als zeer boeiend en leerzaam. Vooral meer bewustzijn van ‘micro-agressions’, eigen blinde vlekken en daaruit voortvloeiende dialogen hierover, koester ik nog steeds.

Ik heb zelf een combi-traject ontworpen: twee sessies over het delen van VC waar niemand het wil hebben  :-).  Als aanvulling hierop heb ik VC basissessies gedraaid waarin ik, terwijl ik de basis deelde voor mensen die VC aan het ontdekken waren, tegelijkertijd op meta-niveau aan het delen was voor mensen, die geïnspireerd waren om hiermee bijvoorbeeld in organisaties te werken.

Ik heb hiervan erg genoten en ervoer de sessies van twee uur lang als onwennig. 🙂 Ik bouw doorgaans mijn trainingen op in blokken van 45 minuten en dan meestal minimaal drie uur lang.  Ik merkte dat dit in mijn DNA zit langzamerhand. Gelukkig heb ik dit kunnen waarnemen en mijn innerlijke klok kunnen ombouwen.

Het vraagstuk rondom hoe om te gaan met het uiten van intensiteit kwam ook langs.  Ik heb veel passie voor dit onderwerp en was blij om te kunnen bijdragen met een iets andere vorm van empathie dan wij in eerste instantie leren in VC. Hoe kan ik werkelijk bij iemand zijn op de plek waar zij zijn, hoe intens dat ook dan is? Hoe kan ik die intensiteit ontmoeten in al haar volheid?

De werkwijze van het trainersteam was voor mij soms een uitdaging, omdat ik houd van een bepaalde vorm van duidelijkheid en autonomie binnen de samenwerking. Van daaruit spring ik volop in de creativiteit. Wij hebben dat zeker gecreëerd op een net iets andere manier dan mij soms aansprak. Dit was geen grote uitdaging en ik kijk  met plezier terug op onze tijd samen. Ik ben intens dankbaar voor de uitnodiging en voor het assistententeam, dat enorm veel ondersteuning heeft geboden tijdens het hele traject. Wow, ik was echt onder de indruk!

Ik ben uitgenodigd om terug te komen in het voorjaar en dan in Washington. Ik verheug mij erop! In oktober ga ik naar Ruhpolding in Duitsland naar een internationale training georganiseerd door Gitta Zimmerman met participanten uit Afrika, India en de Filippijnen.  Ik ben zo dankbaar voor al deze mogelijkheden om bij te dragen en wil heel graag in de volgende nieuwsbrief kort met jullie delen hoe dat is verlopen.

Warm wishes to all,

Elkie