VC en Humanitas

Op vrijdag 28 oktober 2016 was Jan van Koert te gast bij de vrijwilligersdag van de afdeling Humanitas Zutphen. Zijn inleiding over ‘ verbindende communicatie’ sprak de aanwezigen zeer aan. Onze vrijwilligers werken in vaak complexe situaties, waarbij het de kunst is om met de deelnemers in verbinding te zijn, zodat uiteindelijk de deelnemer in staat is om de eigen situatie duurzaam te verbeteren. Juist in dit type relaties is het van belang dat onze vrijwilliger op een neutrale en waardevrije manier luistert en reageert. Dat gaat niet vanzelf. Om een goede verbinding te maken is het van belang dat onze vrijwilliger zich bewust is van de eigen waarden en in staat is om de waarden van de ander zonder vooroordelen tegemoet te treden. Dat is niet makkelijk. Door de inleiding die Jan hield en de vragen die daarop ontstonden werden de dilemma’s zichtbaar en bespreekbaar. We zullen het gesprek verder vervolgen. Met dank aan Jan hebben we weer een stap gezet in de verdere professionalisering van onze vrijwilligers. Voor onze vrijwilligers een mooie en leerzame middag.

Herman Wehkamp – Humanitas Zutphen