Per 1 januari 1998 werd Vine, Praktijk voor Vitaliteit, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een en ander op basis van de afgeronde opleidingen en het behaalde certificaat ‘Vitaliteitscoach’. De eerste maand omzet bedroeg 200 gulden. Tja……

In augustus van dat jaar kwam ik in Noord-Ierland in aanraking met Geweldloze Communicatie. Dat raakte mij zo, dat ik ter plekke besloot dat niet alleen te willen kunnen, doch dat ook te willen verspreiden. En dus ging ik ervoor.

In 1999 kreeg ik van Marshall Rosenberg het predicaat “International Certified NVC Trainer”. En daar begon mijn opleidingstraject pas ‘echt’. Tot nu toe (2017) zeker meer dan 100 dagen.

Na mijn verhuizing van Rijswijk ZH naar Bilthoven kon ik pas echt energie steken in GC trainingen.

De eerste tweedaagse Introductie in 2005. 3 Deelnemers in Hotel Van der Valk in De Bilt. De locatie-kosten overstegen de omzet. Vertrouwen, geduld, lange adem. Dat bleek behulpzaam. In 2008 het eerste Integratiejaar (A) in een min of meer illegale B&B in Leersum. 7 deelnemers. Waarvan er al snel één deelnemer ook NVC certified trainer werd en al jaren is! En het is niet bij één gebleven. Nu zijn het er 10 uit de Vine ‘stal’. Ergens tussen 1998 en 2008 veranderde de bedrijfsnaam in Vine coaching & training.

Tien keer trainingen gegeven in Kenia aan de rand van het Victoriameer. Doel inmiddels bereikt. Kenia heeft zijn eerste NVC certified trainer(s). Drie jaar achtereen de militairen van Sierra Leone training gegeven in NVC Mediation via de Justice and Peace Comission van het Aartsbisdom Freetown & Bo. Wat een avontuur.

Twee keer trainingen gegeven rond Kaapstad in Zuid-Afrika. In maart 2016 naar Istanbul om de verzamelde Syrische oppositiepartijen handvatten te geven voor de onderhandelingen in Geneve. In oktober van dat jaar naar Oekraïne om bij te dragen aan het oplossen van interreligieuze conflicten. Wat een groot genieten. En wat een uitdagingen …………

Inmiddels heeft zich in en rond Vine een trainerscollectief van NVC certified trainers ontwikkeld waarmee we o.a. grote projecten kunnen aanpakken. Een daarvan is de Nationale Politie waarvan nu zo’n 350 mensen een introductietraining hebben meegemaakt.

En er is nog zoveel te vertellen.

Wie weet mijmer ik in de volgende nieuwsbrief nog even door.