Mentorship bij certificeringsproces

Mentorship
Diegenen die er voor kiezen om de weg te volgen naar Certified Trainer Nonviolent Communication, krijgen te maken met een opleidingsprocesgang welke omschreven staat op de website van het Centre for Nonviolent Communication in Albuquerque, USA. Knip en plak de volgende link in je browser om kennis te nemen van de beschrijving van dit certificeringproces: http://www.cnvc.org/sites/cnvc.org/files/Certification-Packet-2010-05-05.pdf

Ondersteuning op de weg naar certificering kan dit meerjarige proces  vergemakkelijken. Vanuit zijn jarenlange ervaring met het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie begeleidt Jan van Koert van Vine coaching & training  sinds enkele jaren met passie en plezier kandidaten op hun pad naar certificering. Het woord mentor betekent onder meer ‘onderwijsbegeleider’ en zo is het hier ook bedoeld.

De begeleidingsvorm verschilt per kandidaat en daarom vind je hier geen ‘standaard’ formule.
Tijdens mentorbijeenkomsten kunnen onder meer onderstaande leermiddelen aan de orde komen:

• Persoonlijk advies om al dan niet het certificeringtraject in te gaan
• Het uitvoeren van rollenspellen
• Ondersteuning bij praktijksituaties die als ‘lastig’ worden ervaren
• Voorbeeldfunctie
• Video opnamen
• Assisteren bij trainingen, workshops of lezingen van Jan van Koert
• Intervisiegesprekken
• Personal coaching
• Assistentie bij het maken van een ‘logboek’, het maken van evaluatieformulieren en de aanvraag tot certificering

Tijdens een intake gesprek wordt in afstemming gekeken naar wat jouw behoeften zijn en hoe, en of, Jan van Koert daar een bijdrage in kan leveren.

Voor de geldende tarieven: neem gerust contact op.

Aanmeldingen voor mentorship gaarne richten aan welkom@vinecoaching.nl .

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

13 januari 2015
14 mei 2015
26 september 2015