Mediation – Bemiddeling

Vine benadert mediaton vanuit de principes van Verbindend Communiceren.
Bij een conflict is er immers sprake van minstens twee verschillende behoeften die wederzijds niet worden ingevuld en waarbij een of beide partijen zijn/haar strategie om die behoefte(n) in te vullen, opdringt aan de andere partij. En Verbindend Communiceren geeft juist inzicht in de behoeften die er spelen. Waarbij ‘gedrag’ hoogstens een behoefte weerspiegelt doch niet weergeeft.

De ervaring leert dat de benadering vanuit Verbindend Communiceren snel tot resultaten kan leiden. Vanaf het moment dat partijen wederzijds elkaars behoeften kunnen benoemen, duurt het vinden van een overeenkomst meestal niet meer dan een half uur. Want als de werkelijke behoeften van beide partijen helder op tafel komen, ontstaat er meestal (wederzijds) begrip en ligt de mogelijkheid van het op elkaar afstemmen van de individuele strategieën voor de hand.

Dan wel wordt helder dat de behoeften werkelijk niet kunnen worden ingevuld met een of meer gezamenlijke strategieën en afscheid de enige oplossing is. Mediation m.b.t. de afscheidsprocedure levert dan de mogelijkheid om ‘on speaking terms’ te blijven en wederzijds afspraken te maken die een andersoortige relatie niet in de weg hoeven staan en dat zonder de hoge kosten van juridische strijd.

Uiteraard worden de kaders die in het algemeen voor mediation zijn vastgelegd, geëerbiedigd.

Wanneer zet u mediation in?
O.a. bij:

  • Conflicten met partner(s) en/of kinderen
  • (Echt)scheiding
  • Arbeidsconflict
  • Uit de hand gelopen functionering/beoordelingsgesprekken
  • U kunt niet (meer) met uw leidinggevende door één deur
  • Schadevergoeding eisende  partijen
  • Problemen met leveranciers

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

13 januari 2015
14 mei 2015
26 september 2015