Gevoelens bij niet ingevulde behoeften

Gevoelens
Gevoelens die aanwezig kunnen zijn wanneer behoeften niet ingevuld worden of zijn. Deze lijst is bedoeld om woordenkennis over gevoelens te verhelderen en te vergroten. Deze opsomming heeft niet de pretentie uitputtend of definitief te zijn.

Aarzelend
Afgemat
Angstig
Bang
Bedroefd
Bedrukt
Bekommerd
Beverig
Bevreesd
Bezorgd
Boos
Chagrijnig
Doodsbang
Eenzaam
Ellendig
Futloos
Geagiteerd
Gefrustreerd
Geïrriteerd
Gekweld
Gekwetst
Geprikkeld
Geschokt
Gespannen
Knorrig
Koel
Koud
Kwaad
Melancholiek
Miserabel
Mistroostig
Moe
Moedeloos/machteloos
Narrig
Nerveus
Netelig
Onbehaaglijk
Ongeduldig
ongelukkig
Ongemakkelijk
Ongerust
Onrustig
Onthutst
Ontsteld
Ontzet
Onzeker
Opgelaten
Overstuur
Overweldigd
Paniekerig
Perplex
Razend
Rusteloos
Slaperig
Smartelijk
Somber
Treurig
Triest
Uitgeput
Van streek
Verbaasd
Verbijsterd
Verlangend
Vermoeid
Verontrust
Verschrikkelijk
Verslagen
Vervelend
Vervreemd
Verward
Wanhopig
Warm
Weemoedig
Zenuwachtig
Zwaar