Behoeften

Behoeften
Onderstaande lijst van behoeften is niet uitputtend noch definitief. Het is bedoeld als een beginpunt om een ieder die dat wenst te ondersteunen bij het proces van de verdieping van zelfontdekking. Daarnaast kan het behulpzaam zijn om begrip en verbinding tussen mensen te vergemakkelijken.

Verbinding
Acceptatie
Affectie
Waardering
Erbij horen
Samenwerking
Communicatie
Nabijheid
Partnerschap
Gemeenschappelijk
Mededogen/compassie
Beschouwing
Samenhang
Inlevingsvermogen
Intimiteit
Liefde
Wederkerigheid
Zorg
Respect/zelfrespect
Veiligheid
Stabiliteit
Ondersteuning
Warmte
Vertrouwen
Geruststelling
Erkenning
Helderheid
Tederheid
Delen
Zien en gezien worden
Begrijpen en begrepen worden
Gehoord worden/aandacht
Bijdragen aan het verrijken van leven (eigen kracht inzetten)

Eerlijkheid
Authenticiteit
Integriteit
Aanwezigheid

Spel
Vreugde
Humor

Vrede
Schoonheid
Heelheid
Gelijkheid
Harmonie
Inspiratie
Orde
Vervulling
Verbondenheid

Fysiek welzijn
Lucht
Licht
Voedsel
Water
Aanraking
Rust/slaap
Beweging
Seksuele expressie
Veiligheid
Beschutting

Betekenis
Bewustzijn
Viering van het leven
Uitdaging
Helderheid
Bekwaamheid
Bijdrage
Creativiteit
Ontdekking
Effectiviteit
Werkzaamheid
Groei
Hoop
Leren
Rouwen
Deelname
Doel
Zelf-expressie
Stimulatie
Er toe doen
Begrip

Autonomie
Keuze (dromen, doelen, waarden)
Vrijheid
Onafhankelijkheid
Ruimte
Spontaniteit