“Gedoe” met kinderen

Overal waar er mensen samenleven, kunnen conflicten ontstaan, omdat iedere mens nu eenmaal anders is. Een conflict is niet slecht, het kan bijdragen aan persoonlijke groei en kan op een constructieve manier opgelost te worden. De manier waarop conflicten opgelost worden, kan een belangrijke rol spelen in ouder-kindrelaties. Ze kunnen ouder en kind van elkaar verwijderen of dichter bij elkaar brengen.

 

Voorbeelden van onderwerpen van conflict

Televisie kijken, Vakanties, Telefoon gebruik, Maaltijden, Huishoudelijke taken, Etenstijd, Gebruik van de auto, Zakgeld, Bedtijd, Huisdieren, Enzovoort

 

Twee klassieke oplossingsmethoden

  1. a) De ouder beslist wat de oplossing is en tracht het kind te overreden; lukt dat niet, dan gebruikt de ouder macht en autoriteit, straf of beloning. De ouder ‘wint’ en het kind ‘verliest’.
  2. b) Het kind beslist wat de oplossing is en tracht de ouder te overreden, desnoods met macht d.m.v. huilbuien, driftbuien, opzadelen van de ouder met een schuldgevoel, kwetsende opmerkingen enz. Het kind ‘wint’ en de ouder ‘verliest’.

Gevolgen

In beide gevallen houdt de één geen rekening met de ander, is er geen inspraak en is er een machtsstrijd. Het gevolg is dat de verliezer blijft zitten met een gevoel van verzet, wrok,vijandigheid, boosheid, frustratie, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid enz.

Zodra het kind groter wordt en minder afhankelijk, verliezen de ouders stilaan hun macht. Het kind gaat in verzet en de ouders spreken van puberteitsperikelen. Macht duurt slechts zolang als men voor de bevrediging zijn behoeften afhankelijk is van een ander.

Wat doen kinderen om zich te weren tegen de macht van hun ouders? Zich verzetten, opstandigheid, boosheid, liegen, dichtklappen, tiranniseren, niet tegen verlies kunnen, agressie, wraak, andere kinderen de schuld geven, samenspannen tegen de ouders, onderwerping, meegaandheid, trachten in de gunst te komen, angst, fantaseren, regressie, depressie, introversie enz.

 

Verbindende communicatie

Het model van Verbindende communicatie geeft handvatten voor een andere manier van communiceren met kinderen. Het biedt ruimte aan hetgeen belangrijk is voor zowel ouder als kind en kan daarom voorzien in het invullen van de wederzijdse behoeften vanuit mededogen, plezier en/of de wens om bij te dragen aan elkaars welzijn. Het kind voelt zich daarbij vrij om al dan niet in te gaan op de wensen van de ouder. De autonomie die daar het gevolg van is kan bijdragen aan het ervaren van een oprechte verbinding tussen ouder en kind.

 

Praktische informatie:

  • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20.
  • Datum:
  • Locatie: Tennis- en Businesscenter Heuvelrug in Doorn
  • Deelname bijdrage: € 340,- p.p. voor twee ouders van eenzelfde kind: € 510,
    Diner en overnachting niet inbegrepen

Eerstvolgende opleidingsmomenten: