Training en coaching voor 
coaches, therapeuten en mediators

Succes vergroten met Verbindende Communicatie 
 Naast de algemene basisopleidingen in Verbindend Communiceren, zie onder Particulieren, wordt hier speciaal aandacht gegeven aan de sector “ZZP”.
Daartoe heeft Jan van Koert met zijn team het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie herleidt tot processen van Verbindende Communicatie voor o.a. coaches, therapeuten en mediators.
Op sommige terreinen verdiepend en op specifieke gebieden in hoge mate verbredend. In de praktijk is dit materiaal uitermate succesvol bij het analyseren van wat er leeft bij cliënten en bij de begripsvorming van de drijvende krachten onder het gedrag. De manier om die begripsvorming te realiseren is uniek en blijkt te leiden tot grote waardering van cliënten.

Bijzondere inzichten
De deelnemers worden meegenomen in eigen processen die leiden tot persoonlijke innerlijke verdieping. Empathisch luisteren als empathisch reageren staat daarbij hoog in het vaandel. De wijze waarop wordt theoretisch aangeboden en praktisch geoefend. Het resultaat daarvan is dat met cliënten eenzelfde effect kan worden bereikt als dat je zelf ervaren hebt.

De inzichten die het jou oplevert in jouw handelings- en interventieperspectief brengen de mensen die jij begeleidt naar een niveau waar vanuit waardering en erkenning voortvloeit. En derhalve effectieve mond tot mondreclame.

Mediation
Op basis van het voorgaande biedt Vine training en coaching tevens een specifiek op mediators gerichte aanvullende opleiding om te bekwamen in Verbindende Mediation. Naast de basis van Verbindend Communiceren krijgen de deelnemers vooral inzicht in de 9 Verbindende Mediators vaardigheden.