Thera Balvers

Thera Balvers – Linkedin 

Thera BalversGeboren op 26 november 1959 en na het VWO heeft Thera Balvers bewust gekozen voor een opleiding waarin de praktijk en de mensen centraal staan. Waarin ervaringen en dat wat er leeft bij mensen voorop komt en waarbij theorie en wetenschap als ondersteunend door haar worden gezien en niet als leidend. Ze heeft het HBO Jeugdwelzijnswerk als startpunt gekozen, maar na een jaar gewerkt te hebben in de kinderpsychiatrie, werd haar duidelijk dat ze graag naar de bron van de moeilijkheden wilt zoeken, dus is ze overgestapt naar de volwassen hulpverlening. Na ervaring opgedaan te hebben in de volwassenen psychiatrie, heeft zij opleidingen gevolgd om verdere therapeutische vaardigheden te ontwikkelen. Door ruim 7 jaar studie heeft zij zich ontwikkeld op Relatietherapie, Systeemgerichte therapie, Psychesynthese, Gestallttherapie en Hypnotherapie.

Ondertussen is zij werkzaam geweest als Maatschappelijk Werkster in twee volksbuurten in Rotterdam, waar naast inventiviteit en inlevingsvermogen, haar gevoel voor humor een welkome kwaliteit was om in deze wijken succesvol te kunnen werken.
Daarna is ze overgestapt naar het Gemeentelijk Maatschappelijk Werk. Zeer leerzaam hierbij was om voor de belangen, die zowel bij een organisatie als bij de betrokken cliënten leven, naar een win-win situatie te zoeken. Ook hier zijn haar kwaliteiten als, begrip voor verschillende kanten, creativiteit en doortastendheid zeer effectief gebleken. Door haar latere werkzaamheden als beleidsmedewerker, projectleider en teamleider heeft zij getoond dat zij de praktijk kan vertalen naar beleid en samenwerking, waarbij een ieder gemotiveerd aan de slag wil gaan. Vanaf 1999 geeft zij presentaties en trainingen voor diverse doelgroepen. Ook bij haar langdurige ervaring als trainer is Thera Balvers erop ingesteld om iedereen te boeien en bij aan te sluiten, hierbij staat het eigen werk- en leefgebied van de deelnemers centraal en wordt nauw betrokken in de training. Vanaf 2001 heeft zij haar eigen coachings- en hulpverleningspraktijk vorm gegeven, waaronder relatietherapie. Zij heeft een divers scala aan problematiek langs zien komen, waarbij haar snelle denkvermogen en inlevingsvermogen de bronnen zijn voor een vlotte en blijvend effectieve verandering bij haar cliënten.

In 2003 heeft zij de Amerikaanse opleiding gevolgd tot Simonton therapeut en Simonton Supervisor (psycheoncologische therapie voor mensen met kanker). Vanaf 2009 leidt zij, als Directeur, het Simonton Cancer Center Nederland. Zij zorgt voor de inhoud en de organisatie, zodat mensen met kanker worden ondersteund en levert zij een bijdrage aan hun kans op herstel. Geweldloze Communicatie (GC) is een onderdeel van het Simonton programma en zo is haar interesse gewekt en de behoefte aan meer verdieping en het ‘leven’ van dit gedachtegoed ontstaan.

In 2009 is zij begonnen met de Geweldloze Communicatie trainingen die worden ondersteund vanuit het Amerikaanse Centrum voor Non Violent Communication (NVC). In oktober 2012 heeft zij haar NVC assessment met succes afgerond. Haar passie is het overdragen van de verdieping en verbinding die Geweldloze Communicatie kan creëren in mensen zelf, binnen relaties en binnen organisaties.

Hier kun je een interview lezen met Thera Balvers uit 2011 dat verscheen in onze nieuwsbrief